top of page

Vei, vann og avløp

Vi har god erfaring med oppgradering, rehabilitering og etablering av nyanlegg. Enten det er gamle, tette vannledninger, eldre avløpsledninger som trenger utbedringer eller nye vann og avløpsløsninger. 

vei,vann,avlop2.jpeg

Utbedring av gamle vann og avløpsledninger

Nyanlegg til tomter

Graving for renseanlegg

Tilkobling i vei

Opparbeidelse av infrastruktur på felt/næringstomter

Prosjektering

bottom of page