top of page

Anleggsgartnertjenester

Vi har kompetanse og utstyr til å utføre gartneroppdrag. Vi utfører oppdrag for private, sameier, borettslag og næring.

gartner.jpeg

Vi tilbyr følgende tjenester: 
 

Støttemurer i granitt/naturstein

Belegningsstein/heller

Kantstein 

Asfaltering

Trefelling

Feiing

bottom of page